+359 2 959 37 30      office@atmix.biz
 

Представяне

Фирма "Атмикс" ООД е създадена през 2007г. с основна дейност-производство на бетони и циментови разтвори. Фирмата разполага с 4 производствени бази, разположени така че да покриват изцяло територията на град София и да осигурят максимален комфорт, бързина и качество на обслужване на своите клиенти.

За транспортирането и полагането на произведените бетони "Атмикс" ООД разполага със собствени 28 ( двадесет и осем ) седем, девет и десет кубикови бетоновози, с 5 ( пет ) бетон помпи от 24 до 52 м, както и 2 бетон помпи тип ПУМИ. При нужда от допълнителна техника сме в договорни отношения за наемане до 50 бетоновоза и над 15 бетон помпи от различни размери, включитено и стационарни такива.

Фирмата е сертифицирана по БДС ЕN 206-1 за марки от С8/10 ( В 10 ) до С 50/60 ( В 60 ) с мразоустойчивост и водоплътност, както и разполага със система за производствен контрол ISO 9001.Контролът на качеството е ежедневен. Извършват се и ежегодни одити от независима лоборатория за оценяване на съответствието на строителни продукти. Доставките на инертни материали както и готовата продукция се изпитват в собствена и в независима лаборатория съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.

Производствените бази са оборудвани с нови, изцяло компютъризирани бетонови възли с общ капацитет 400 м3/ч.

Основната база се намира на бул. Климент Охридски на собствен парцел от 20'000 м2 с основна машина "ELBA" 2.25м3 с капацитет 120 м3/ч. и е оборудвана със система за подгряване на материалите и водата на фирма "Поларматик" ( Финладия ).

В кв.Обеля на на бул.Ломско шосе са разположени производствени площадки с машини "ELBA" с общ капацитет 130 м3/час.

В с.Яна-местност Табана е разположена производствена площадка с машина "ELBA" с капацитет 70 м3/час.

B гр.Девня - капацитет 100 м3/час и машина "ELBA" 2.25 като ексклузивен доставчик на бетонови смеси и разтвори за "Italcimenti – Девня Цимент" АД за проект – "реконструкция и моденизация на инсталация за производство на клинкер и цемент" с главен изпълнител SINOMA – CBMI (подизпълнители "Геотехмин" ООД, "Валмекс" ООД и "Трансстрой Варна" АД).

За доставките на цимент фирмата разполага със силозно стопанство и база за разтоварване на жп товарни вагони с общ капацитет 4200 тона.