+359 2 959 37 30      office@atmix.biz
 

Материали

За да произведе бетон от най-високо качество Атмикс работи с утвърдени и доказани партньори за доставката на:

  • Портланд цимент CEM I 52,5 R/N
  • Сулфатоустойчив портландцимент CEM III/ A-S 42,5 N- SR
  • Инертни материал за бетон- пясък 0/4; трошен камък 4/11,2 и 11,2/22,4
  • Химични добавки за бетони
  • Производственият процес протича под непрекъснат входящ и изходящ контрол на материалите. Ежедневно се взимат проби от готовата продукция и се изпитват в собствената ни лаборатория и в независими и акредитирани строителни лаборатории.